پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي

0 90

هوفر

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين که پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي است، گفت: اين مهلت مجددا قابل تمديد نمي باشد.


 

به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري امروز در نشست خبري که در سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد، با اشاره به اين که از ابتداي امسال ده گروه از صاحبان مشاغل ملزم به نصب ، راه اندازي و استفاده از صندوق فروش شده اند، گفت: موديان مالياتي که ملزم به استفادها از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي مي باشند ، در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. وي با بيان اين که تا کنون تعداد زيادي از موديان نصب صندوق هاي فروش را به سازمان امور مالياتي اعلام کردند، خاطرنشان کرد: ساير گروه هاي مشمول تا پايان شهريور ماه امسال مهلت دارند تا نسبت به اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان امور مالياتي کشور اقدام کنند و اين مهلت مجددا قابل تمديد نمي باشد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.