نرم افزارحسابداری صدگان

بازنشستگی پیش از موعد مجاز شد

0 1,725

حسابداراپ

 با موافقت نمایندگان، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین این قانون با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهارستان‌نشینان در ادامه روند بررسی جزئیات لایحه بودجه بندهای ۸۰، ۸۱ و ۸۲ را به تصویب رساندند که به شرح زیر است.


پندار سیستم

در بند ۸۰ آمده است: در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک‌هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.


بند ۸۱ تصریح می کند: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی‌که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.


بر اساس بند ۸۲، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.