نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۲۱۹۸۹۳/ت ۴۸۰۷۱ ه مورخ ۹۱/۱۱/۹(تصويب نامه درمورد هزينه هاي بخش هاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي ، فرهنگي و… به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان )

0 1,496

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت كشور – وزارت راه و شهرسازي

هیئـت وزیـران در جلـسه مـورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ بـنا به پیشنـهاد شماره ۲۰۰/۱۰۸۱۶/۱۰۰۱۵۹مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:

.

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌شود:

.

۱ـ مصوب نمودن طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش‌بینی هزینه اجرای آن.

.

۲ـ تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

.

۳ـ تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

پندار سیستم

.

۴ـ ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یادشده.

.

۵ ـ انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش‌بینی شده در طرح.

.

۶ ـ انتقال فضـاهای ایجاد شده موضوع بند (۱) با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یادشده با رعایت قوانین مربوط.

.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

———————————————————————————-

ابلاغ تصويب نامه  توسط سازمان امورمالياتي:

شماره:۳۸۴۰۸/۲۳۰/د

تاريخ: ۰۶/۱۲/۱۳۹۱

تصويب نامه در مورد هزينه هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و… به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مؤديان

بدينوسيله تصويب نامه شماره ۲۱۹۸۹۳/ ت۴۸۰۷۱ هـ مورخ ۹/۱۱/۹۱ هيأت محترم وزيران که در روزنامه رسمي مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ آگهي گرديده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.