نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰۱۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲۵(ابلاغ فرم براي اعلام بدهي مالياتي موضوع بند (ب) ماده ۳ ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,431

حسابداراپ

به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ، در موارد وجود بدهي، برخي ادارات امور مالياتي پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسويه بدهي و صدور گواهي مي نمايند.

.

از طرفي براساس ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز ارسال نشود بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري استعلام کننده مجاز به اعطاي وام خواهد شد. بنابراين مجدداً تأکيد مي نمايد در صورت وجود بدهي يا هرگونه محدوديت در صدور گواهي، حداکثر ظرف ۳ روز از تاريخ دريافت استعلام، مراتب عدم اعطاي وام مستقيماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضيحات فوق و به منظور يکسان سازي رويه اعلام مراتب وجود بدهي مالياتي به بانکها و ساير مؤسسات اعتباري، در اجراي قسمت اخير بند (ب) ماده ۳ ضوابط اجرايي ياد شده به پيوست فرم اعلام بدهي مالياتي (به شناسه ۳۱۷۰) براي بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

.

مقتضي است ادارات امور مالياتي در صورت عدم صدور گواهي موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهي و منع اعطاء تسهلات و ايجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباري ذيربط اعلام نمايند.

پندار سیستم

.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران کل محترم امور مالياتي خواهد بود.

.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.