نرم افزارحسابداری صدگان

تصمیم جدید برای خروج کارمندان از تهران

0 1,246

حسابداراپ

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه کارمندان تهرانی برای انتقال به سایر کلانشهرها احتیاجی به تائید استانداری ندارند، از صدور بیش از ۱۰۰ هزار کدشناسه از ابتدای سال تاکنون برای نیروهای قراردادی خبر داد.

.

هاجر تحریری نیکصفت در گفتگو با مهر درخصوص واگذاری برخی از مسئولیت‌ها و وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به استانداری‌ها، اظهارداشت: مجوزهای صادرشده در زمان مسئولیت لطف الله فروزنده ( معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) در رابطه با استخدام درحال پیگیری است.

.

وی اضافه کرد: براساس مصوبه ۲۸/۰۵/۹۱ هیئت دولت باید بخشی از وظایف و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با رعایت ضوابط و مقررات موجود با جدولی که این وظایف را مشخص کرده است به استانداریهای سراسر کشور اعطاء شود.

.

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه در مصوبه مذکور به این معاونت اجازه داده شده است تا برخی از مسئولیت‌های خود را در راستای تمرکز زدایی به استانداران سراسر کشور واگذار کند، گفت: کلیه وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قانون قابل تفویض هستند، فهرست شده است و پس از تائید نهایی به استانداران سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

.

وی با اشاره به اینکه قرار است کلیه این اقدامات از طریق سامانه کارمند ایران انجام شود، گفت: انجام این کار از طریق سامانه مذکور دو فایده دارد؛ یکی اینکه با تمرکز زدایی و تفویض اختیار برخی از فرآیندهای زاید حذف شده و سرعت کار افزایش می یابد به طوری‌که درعین تکریم ارباب رجوع زمان کوتاهتری صرف پاسخگویی خواهد شد.

.

این مقام مسئول افزود: از سویی دیگر، با توجه به اینکه این فعالیتها از طریق سامانه کارمندایران ردوبدل و رصد می شود، هم گامی در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک برداشته خواهد شد و هم موجب کاهش بسیاری از هزینه ها و جلوگیری از صرف وقت و انرژی می شود.

پندار سیستم

.

کارمندان متقاضی خروج از تهران نیازی به تائید استانداری ندارند

وی در ادامه در رابطه با تازه ترین تصمیمات کارگروه انتقال گفت: درحال حاضر به استناد مصوبه  ۲۸/۰۵/۹۱ هیئت دولت اختیارات و وظایف معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موضوع بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال به تهران و کلانشهرها) براساس سقف سهمیه مندرج در جدولی به مسئولیت و تائید استاندار به عهده معاونت‌های ذیربط استانداری مقصد ماموریت یا انتقال محول شده است.

.

نیکصفت خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ۱۱/۰۵/۹۱ هیئت دولت، کارمندانی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۰ در اجرای مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از تهران به سایر کلانشهرها منتقل شده و یا می شوند، در زمره موارد خاص مستثنی شده در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه به شمار می آیند و دیگر نیازی به تائید استانداری مقصد ندارند.

.

صدور بیش از ۱۰۰ هزار کدشناسه برای نیروهای قراردادی

وی دربخش دیگری از این گفتگو در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی عنوان کرد: طبق مصوبه ۰۱/۰۵/۹۰ هیئت دولت، کلیه افرادی که در راستای یکی از وظایف مربوط به دستگاه اجرایی با شرکتهای پیمانکارتامین نیروی انسانی قرارداد داشته اند از این تاریخ به بعد باید قراردادشان فسخ و با دستگاه اجرایی مستقیما قرارداد ببندند.

.

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درعین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه اجرای این کار دربرخی از بندهای مصوبه مذکوربا مشکل مواجه شده بود بطوریکه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به این مصوبات نیز ایراد گرفته بود؛ لذا اصلاحیه ای تهیه و از تاریخ ۲۸/۰۵/۹۱ کلیه این ایرادات مرتفع و همچنان با رعایت قانون این اقدام درحال انجام است.

.

وی با بیان اینکه کلیه افرادی که براساس این مصوبه قراردادی شده اند به سرعت برای آنها کد شناسه صادر می شود، گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کدشناسه برای این افراد صادر شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.