نرم افزارحسابداری صدگان

مدت زمان رفع سوءاثر چک ها کاهش می یابد.

0 1,061

حسابداراپ

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۷ ساله شدن رفع سو اثر چک برای بازنگری به شورای پول و اعتبار می رود.

.

ابراهیم درویشی به موج افزود: هدف از افزایش مدت زمان رفع سو اثر چک به این دلیل بود که صادر کننده چک دقت بیشتری کند تا در صورت برگشت خوردن چک بانک سخت گیری بیشتری برای اعطای دسته چک به او داشته باشد.

.

پندار سیستم

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار مبنی بر این که، مدت زمان ۷ سال برای رفع سو اثر چک زیاد است، تصریح کرد: هم اکنون بررسی ها برای بازنگری روی مدت زمان رفع سوء اثر چک ادامه دارد تا پس از تعیین مدت زمان دیگری برای آن، در شورا مطرح شود.

.

وی ادامه داد: این بازنگری مجدد براساس اصل تناسب جرایم و مجازات ها و برای متعادل کردن این قانون صورت می گیرد، و البته مدت زمان دیگری تعیین می شود و به شورا پیشنهاد خواهد شد و در نهایت این شورای پول و اعتبار است که مدت زمان رفع سو اثر چک را تصویب می کند. وی گفت: کارشناسان بانک مرکزی روی این مبحث در حال بررسی هستند تا در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار این امر نهایی شود.

.

 بر اساس این گزارش، بانک مرکزی دهم خردادماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس «دستورالعمل جدید حساب جاری»، نحوه صدور و استفاده از دسته چک سختگیرانه تر خواهد شد؛ به گونه ای که جنبه های بازدارنده ای چون ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آن ها در این دستورالعمل گنجانده شد. از نکات مهم در این دستورالعمل افزایش زمان رفع سو اثر چک برگشتی بود. در حالی که در دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق هر فقره چک برگشتی تا شش ماه بود، در دستورالعمل جدید این زمان به هفت سال افزایش یافت.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.