نرم افزارحسابداری صدگان

تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه ، ۲۴ درصد

0 680

حسابداراپ

رييس كل بانك مركزي تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه را ۲۴ درصد اعلام كرد. اين درحالي است كه ميانگين تورم در ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال گذشته توسط رييس كل بانك مركزي ۲۲.۲ درصد اعلام شده است.

.

براساس گزارش ایسنا، محمود بهمني در حالي تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه را ۲۴ درصد اعلام كرده كه اين ميزان در فروردين ماه امسال ۲۳.۹ درصد بوده است.

پندار سیستم

.
بهمني تورم ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۲۱.۸ درصد اعلام كرد.

.
به گفته وي، تورم نقطه به نقطه در سال‌هاي ۸۶ تا ۹۰ به ترتيب ۲۲.۸، ۱۷.۸ ، ۱۰.۴، ۱۹.۹ و ۲۱.۸ درصد بوده است.

.
طبق اعلام بهمني، ميانگين تورم نيز طي سال‌هاي ۸۶ تا ۹۰ به ترتيب ۱۸.۴، ۲۵.۴، ۱۰.۸، ۱۹.۴ و ۲۱.۵ درصد بوده است.

 .

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.