نرم افزارحسابداری صدگان

ماليات بر خانه‌هاي‌خالي بايد تصويب شود.

0 723

حسابداراپ

پندار سیستم

معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با بيان اينكه در بسته تحول مالياتي ابزارهاي خوبي براي كنترل سوداگري در بازار مسكن ديده شده است، گفت: به نظر من براي كمك به بازار مسكن اين بسته بايد تصويب شود.ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: بسته مفصلي را كه دربرگيرنده كليه مسائل مربوط به دريافت ماليات در حوزه‌هاي مختلف بخش مسكن است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي فرستاده‌ايم و چندين پيشنهاد از جمله دريافت ماليات از مالكاني كه بيش از سه واحدمسكوني خالي دارند و همچنين اخذ ماليات از فروش خانه‌هاي لوكس را در آن پيشنهاد كرده‌ايم.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.