نرم افزارحسابداری صدگان

برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي است.

0 734

حسابداراپ

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت : طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ، برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است.

.

 به گزارش رسانه مالياتي ايران ، حسين وکيلي روز سه شنبه ۲۰ دي ماه در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي جمعي تاکيد کرد : موديان مالياتي بايد از هم اکنون نسبت به اين موضوع آگاهي داشته باشند و در تيرماه سال ۱۳۹۰ که جهت ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ اقدام مي کنند حتما به اين موضوع توجه داشته باشند که در صورت عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني ( ۳۱ تيرماه ) ، از هر گونه معافيت قانوني مالياتي محروم خواهند شد .

 .

پندار سیستم

ايجاد نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي ، تکليف قانوني سازمان در برنامه پنجم توسعه است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت : براساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، سازمان امور مالياتي مکلف شده تا نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي کشور شامل اطلاعات درآمدي و هزينه اي اشخاص حقيقي را تا پايان اين برنامه و اشخاص حقوقي را حداکثر تا پايان سال دوم اين برنامه به پايان برساند .

 .

 حسين وکيلي  اظهار داشت : کليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و ذيربط که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمان بودن که توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي رسد ، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند .

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.