نرم افزارحسابداری صدگان

معافیت واحدهای سرمایه‌گذاری از الزامات ادغام

823

حسابداراپ

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) اخیرا پیش‌نویس‌ پیشنهادی مطرح کرده است که در آن شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نوع واحد اقتصادی تعریف شده که از الزامات حسابداری تعیین شده در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ (IFRS 10) با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» معاف می‌باشند.

پندار سیستم

فرصت ارسال نظرات تا ۵ ژانویه ۲۰۱۲ تعیین شده‌است.

نقل از سایت حسابرس

محل تبلیغ شما

نظرات بسته شده است.