حسابان وب

معافیت واحدهای سرمایه‌گذاری از الزامات ادغام

424
آکادمی محسن قاسمی

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) اخیرا پیش‌نویس‌ پیشنهادی مطرح کرده است که در آن شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نوع واحد اقتصادی تعریف شده که از الزامات حسابداری تعیین شده در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ (IFRS 10) با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» معاف می‌باشند.

فینتو

فرصت ارسال نظرات تا ۵ ژانویه ۲۰۱۲ تعیین شده‌است.

نقل از سایت حسابرس

نظرات بسته شده است.