حسابان وب

معافیت واحدهای سرمایه‌گذاری از الزامات ادغام

566
محل تبلیغ شما

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) اخیرا پیش‌نویس‌ پیشنهادی مطرح کرده است که در آن شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نوع واحد اقتصادی تعریف شده که از الزامات حسابداری تعیین شده در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ (IFRS 10) با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» معاف می‌باشند.

فرصت ارسال نظرات تا ۵ ژانویه ۲۰۱۲ تعیین شده‌است.

نقل از سایت حسابرس

نظرات بسته شده است.