نرم افزارحسابداری صدگان

احتمال به‌هم‌ ریختن بازارها با افزایش شفافیت حسابداری

0 866

حسابداراپ

در حال حاضر این باور وجود دارد که در سالهای پیش از آشفتگی مالی اخیر، بانکها ریسکهای بیش از حدی را متحمل شدند که افشا نشده بود و مراجع نظارتی تنها زمانی توانستند مداخله کنند که نگرانیهای گسترش‌یافته سیستم را به زانو در آورده بود.

پندار سیستم

ادعا می‌شود که شفافیت بیشتر می‌توانست به بازار کمک کند ریسک‌پذیری بیشتر را انتظام دهد. در عین حال شواهدی وجود دارد که در بسیاری مواقع افشای بیشتر برای اداره شرکتها مناسب نبوده و یا حتی خوشایند نباشد.
در محیط انتظام‌بخشی پس از بحران مالی، شرکتها برای ایجاد شفافیت بیشتر تحت فشار قرار دارند. هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) برای بهبود اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا (GAAP) و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و سازگارسازی کامل این دو مجموعه مقررات حسابداری در تلاشند.

نقل از سايت حسابرس

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.