نرم افزارحسابداری صدگان

فصل اول – كليات و تعريف (مواد ۱ تا ۱۱)

2 3,393

حسابداراپ

ماده ۱- عرضه کالاها وارائه خدمات در ايران وهمچنين واردات وصادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
ماده ۲- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.

ماده ۳- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي باشد.

ماده ۴- عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.

پندار سیستم

تبصره- کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارائي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد.

ماده ۵- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه ازاء مي باشد.

ماده ۶– واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي باشد.

ماده ۷– صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي مي باشد.
ماده ۸- اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت مي نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده ومشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۹- معاوضه کالاها وخدمات در اين قانون، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي وبه طور جداگانه مشمول ماليات مي باشند.

ماده ۱۰- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوطه يک دوره مالياتي تلقي مي شود.

وزير امور اقتصادي ودارائي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.

ماده ۱۱- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

الف- در مورد عرضه کالا:
۱- تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارائي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون، تاريخ معاوضه؛
ب- در مورد ارائه خدمات:
۱- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) ودر مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشين هاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي باشد.
محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. فهیمه می گوید

    سلام .مفید بود.
    لطفاً اگر در مورد نحوه ی وصول مالیات در ایران اطلاعاتی دارید برای من میل کنید.متشکرم

  2. قاسم می گوید

    مالیات بر ارزش افزوده برق و آب و گاز و تلفن ثابت و همراه و پنیر و مواد مصرفی که از فروشگاههای زنجیره ای را از یک کارمند حقوق بگیر و معلم میگیرند را اگر رویهم هر قلم ۹درصد حساب کنیم یعنی ۲قلم ۱۸درصد و۳قلم ۲۷در صد،، میشود شاید بیش از نصف حقوق پس این ارزش افزوده به ضرر قشر ضعیف است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.