بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۶ مورخ۱۴۰۰/۴/۱(ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰

0 374

هوفر

سازمان امورمالیاتی پیرو بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹ ،  فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.