محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۶ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱(حسابرسی مالیاتی مودیان)

0 989

هوفر

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین اداره امور مالیاتی ذی صلاح در چارچوب بند ۴ ماده ۴۲ و ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و حکم جزء ۲ بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.