محل تبلیغ شما

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۸۳۳۹ مورخ ۹۹/۹/۱۵(دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك)

0 2,821

هوفر

 بخشنامه مورخ  ۹۹/۹/۱۵ سازمان تامین اجتماعی درخصوص دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك ابلاغ شد.

 ازاین پس مفاصا حسابهای بیمه تامین اجتماعی بصورت الکترونیکی ارائه میشود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.