محل تبلیغ شما

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰(تجمیع وتلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی)

0 4,306

هوفر

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۶۶۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۴(اصلاح بخشنامه بازنشستگی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری) را اینجا ببینید.


بخشنامه مذکور بصورت فایلی کامل از بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی می باشد که توسط سازمان تامین اجتماعی و به منظور جلوگیری از پراکندگی مطالب و بخشنامه های بازنشستگی تجمیع و سرجمع شده است که نیاز اشخاص را جهت اطلاع از شرایط و مواعد بازنشستگی مرتفع می کند.

محل تبلیغ شما


جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.