نرم افزارحسابداری صدگان

قانون جدید دیوان عدالت اداری از سوی شورای نگهبان تأیید شد

0 720

حسابداراپ

 لزوم تقاضای کتبی ذی‌نفع قبل از شکایت در شعب دیوان و تکلیف دستگاه‌ها نسبت به پاسخگویی بخشی از تبصره ۴ ماده (۱۵) :

دستگاه‌ها و مأمورین این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نماید، به آنها ابلاغ کنند.

پندار سیستم

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.