نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط بازرسی ( و حسابرسی ) توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی 

0 539

حسابداراپ

نظریه شماره ۴۰۴۲ ستاد مشاوره فنی دیوان محاسبات کشور در خصوص  انجام بازرسی ( و حسابرسی ) توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  موضوع ماده ۴۷ قانون یاد شده منتشر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.