نرم افزارحسابداری صدگان

آخرین مهلت های مقرر و تمدید شده جهت انجام تکالیف مالیاتی

0 1,188

حسابداراپ

آخرین مهلت های مقرر و تمدید شده جهت انجام تکالیف مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه های صادره بدین شرح می باشد:

➖تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱ ، تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱(بخشنامه)
➖تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون .م.م عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا روز شنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ (روز جمعه ۳۱ تیرماه تعطیل رسمی است)(بخشنامه)

پندار سیستم

➖تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان املاک اجاری تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱ (روز جمعه ۳۱ تیرماه تعطیل رسمی است)(بخشنامه)
➖تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱ (روز جمعه ۳۱ تیرماه تعطیل رسمی است)(بخشنامه)
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.