حسابان وب

الزام ده گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش

0 513
آکادمی محسن قاسمی

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور از الزام قانوني صاحبان مشاغل به نصب،راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال جاري خبر داد.


فینتو

به گزارش رسانه مالياتي ايران ،علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد:

ده گروه از صاحبان مشاغل از ابتداي سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق فروش (POSمکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور)مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹قانون ماليات بر ارزش افزوده  و ۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.