ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره۵۶/۲ مستمریها – حوزه فنی و درآمد(بازنشستگی بیمه شدگان براساس بند۹۱ قانون بودجه ۹۰)

 • دسته بندی: بخشنامه تامين اجتماعي, سایر قوانین

       در اجرای بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و تصویب‌نامه‌شماره ۱۲۰۸۳۳ / ت ۴۷۲۱۴ هـ مورخ ۱۵/۶/۹۰ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی بیمه شدگانی  که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تامین اجتماعی را احراز نمی کنند، توجه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید :

۱ –

مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از :

الف ) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

ب ) بیمه‌شدگانی که دارای حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مزبور ازکارافتاده‌کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده‌ و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد.( اصلاح آیین نامه اجرایی بند ۹۱ قانون بودجه ۹۰)

۲ –

چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهره‌مندگردند.

تبصره- حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۰ از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا ، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت.

۳ –

میزان‌مستمری با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل۱۰ سال) محاسبه و تعیین شده و از شمول ماده ۱۱۱ خارج می‌باشد.(اصلاح آیین نامه اجرایی بند ۹۱ قانون بودجه ۹۰)

تبصره ۱- مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ و در صورت کسری مدت آن تا ۲۴ماه، باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.

تبصره ۲ – مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری‌بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ – در خصوص شمول و میزان وجوه مربوط به موضوع ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل‌کشور مکاتباتی با مراجع ذیصلاح صورت پذیرفته که پس از حصول نتیجه ، چگونگی اقدام در این ارتباط ، متعاقبا ً اعلام خواهد شد .

۴ –

در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه، بازماندگان حائز شرایط وی عیناً از مستمری حین الفوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند بود.

۵-

 واحدهای اجرائی مکلفند درخواست بیمه شدگان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را طبق فرم پیوست تا پایان سال ۱۳۹۰ از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند .

به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان لازم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلغ مستمری و میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی ایشان، حکم بازنشستگی آنها صادر و به مرحله اجرا درآید .

۶ –

کداساس برقراری مستمری بازنشستگی و فوت مشمولین این بخشنامه بدین‌ترتیب می باشد :

الف ) کد اساس برقراری ۱۰۶۲۳ با عنوان « بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بخشنامه ۲/۵۶ مستمریها »

ب ) کد اساس برقراری ۱۵۶۲۳ با عنوان « بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بند ۴بخشنامه ۲/۵۶ مستمریها »شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم‌افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی‌مستمریها، درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها ، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود .

و من ا… التوفیق.

دکتر رحمت اله حافظی

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰
 • ۴ نظر
 • آمار : 3,232 بازدید
 • ابراهیم عالی زاده در ساعت ۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  باسلام وعرض خسته نباشید دراسفند۱۳۹۰باهفده سال ونیم سابقه وحدود۶۱سال سن بااستفاده ازبند۹۱قانون بودجه۹۰بازنشسته تأمین اجتماعی شدم.درفیش حقوقی من میزان مقرری وحق مسکن وکمک هزینه همسروبن وحتی عیدی همگی کمترازبقیه مستمری بگیران وبرمبنای هفده ونیم سال سابقه محاسبه گردیده .مبلغ مستمری حق است که کمتر بگیرم اما آیاعید ماومخارج همسرما ویااجاره مسکن ما باسایرین فرق دارد وکمتراست؟ازطرفی سنوات خدمتی بیش از۱۰سال به ازاءهرسال۲۰۰۰تومان هم درفیش حقوقی من منظورنگردیده.جهت استفاده ازیارانه یعنی استفاده ازبند۳۹قانون بودجه سال۱۳۸۸کل کشورکه آنهم درفیش حقوقی ام نیست به شعبه ۲۸تأمین اجتماعی مراجعه کردم وشعبه نوشت شماره مستمری۱۰۰۹۱۰۸۱۱۸لطفأردیف بند۳۹قانون بودجه به مبلغ۴۰۳۰۰۰ریال ازتاریخ۱/۱۲/۹۰ثبت گرددبه تاریخ۲۵/۰۹/۹۱که جواب آمدازآنجاکه اساس برقراری۱۰۶۲۳است مشمول بند۳۹قانون بودجه نمیشود.با۵/۱۷سال سابقه پرداخت حق بیمه و۶۱سال سن هنگام بازنشستگی چه کمک ویاراهنمائی به من میتوانید بکنید؟ازاینکه وقتتان راگرفتم پوزش می طلبم وبرایتان موفقیت وطول عمر باعزت ازخداوند بزرگ آرزومی کنم.ومن الله توفیق.

  [پاسخ]

  ابراهیم عالی زاده در ساعت ۷:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  باسلام مجدد.اگرممکن است مشکلات مستمری بگیری من که مشکل خیلی ازبازنشستگان ومستمری بگیران تأمین اجتماعی است راجهت اطلاع وشاید هم رفع مشکل این افراد را زحمت کشیده وبه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال فرمائید تاانشاالله فتح البابی برای رفع مشکلات این قشرازجامعه شود واین مستمری بگیران دیگرفرزند خوانده سازمان نباشند بلکه فرزندان واقعی سازمان تلقی شوند.مستمری بگیر شماره۱۰۰۹۱۰۸۱۱۸باتشکرفراوان

  [پاسخ]

  ابراهیم عالی زاده در ساعت ۱۱:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  دیدگاهم رادردونوبت در

  ا

  دیدگاهم رادر دونوبت درآذر ماه خدمتتان نوشتم .ایمیل خودم را هم نوشتم امادریغ از جواب.میدانم احتمالأسرتان شلوغ است اما باورکنید من هم چشم به راه هستم.عالی زاده

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۹ ق.ظ:

  با سلام واحترام
  بله حق باشماست ولی چنانچه صرفا دیدگاه و مطابق با شرایط باشد آنرا منتشر کرده ایم.
  چنانچه سوال باشد ممکن است پاسخ آنرا ندانیم و به همین خاطر منتشر نشده است.

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: