حسابان وب

تصويبنامه شماره۱۱۵۰۷۱/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۹۰/۵/۲۶(الحاق تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

0 834
محل تبلیغ شما

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تصويب نمود:

۱- متن زير به عنوان تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ الحاق مي‌گردد:

پندار سیستم


تبصره ـ

قرارداد كاركنان شركتي دستگاههاي اجرايي كه قبل از سال ۱۳۸۷ با آنها همكاري نموده و در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در اجراي مصوبات هيئت وزيران و يا آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، به قرارداد كار معين تبديل وضعيت يافته‌اند، علاوه بر سقف تعداد مقرر در اين بند، با عنايت به بند (هـ) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۰ قابل تمديد خواهد بود.
۲ ـ اين تصويب‌نامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.