حسابان وب

تصويب‌نامه شماره۸۳۴۵۴/ت۴۶۸۰۳ه مورخ ۹۰/۰۴/۲۱(تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات)

1 3,834

حصین حاسب

وزارت امور اقتصادي و دارايي

    هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۴۰۹۵۹/۵۶ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصويب نمود:

الف ـ

نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذكور به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱ـ معاملات‌كوچك:

معاملاتي‌كه كمتر از مبلغ پنجاه‌وپنج‌ميليون (۵۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

پندار سیستم

۲ـ معاملات متوسط:

معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ پانصدوپنجاه‌ميليون(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳ـ معاملات بزرگ:

معاملاتي‌كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ پانصدوپنجاه‌ميليون ريال (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ب ـ

نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.

.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.