نرم افزارحسابداری صدگان

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل هفتم :ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف(مواد ۱۲۹تا۱۳۱)

3 3,286

حسابداراپ

ماده ۱۲۹: حذف شد

ماده ۱۲۹: حذف شد

ماده ۱۳۰ : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال براي هر مودي در نقاطي كه مقتضي بداند كلا“ يا جزئا“ مورد بخشودگي قرار دهد .

ماده۱۳۱ : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
– تا ميزان سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵% )

– تا ميزان يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ بيست درصد(۲۰% )

– تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵% )

پندار سیستم

– تا ميزان يك ميليارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ سي درصد (۳۰% )

– نسبت به مازاد يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (۳۵% )


توضیح سایت:

اصلاح ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهارا اینجا  ببینید.

بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون می‌شود:
ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. ستاره می گوید

  سلام من اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ماده۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم رومیخام لطفابرام ایمیل کنید(۱۳برگ)

 2. علي می گوید

  با سلام
  فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را می توانید از سایت سازمان امور مالیاتی ( که بصورت پی دی اف موجود می باشد ) و نیز از مسیرهایی در همین سایت تازه های حسابداری دریافت نمائید.
  موفق باشید /

 3. محمد می گوید

  سلام من فانون مالیاتی حقوق سال۹۲ را میخوام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.