بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸ مورخ۱۴۰۰/۳/۲۴(تنقیح و تلخیص اجرائیات)

0 378

هوفر

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در خصوص اجرائیات سازمان تامین اجتماعی منجمله بازداشت اموال منتشر شد.

حسابان وب

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.