نرم افزارحسابداری صدگان

تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰)قانون بودجه سال۹۰ به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱)قانون بودجه سال۹۲(بيمه كارگاههاي ۵ نفر)

0 1,240

حسابداراپ

با تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲،کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار می گیرند.


با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنفیذ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی و به استناد بند(۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تنفیذ می شود.

این مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

ماده۱ـ کارفرمایان کلیه کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ کرده و در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با توجه به قوانین و مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس شده‌اند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ‌ و اصلاحات بعدی آن هستند.

تبصره۱ـ هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور است.

پندار سیستم

تبصره۲ـ کارفرمایان موظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارایه کنند.

ماده۲ـ کارفرمایان می‌توانند نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاه های موضوع این آیین‌نامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج کنند.

ماده۳ـ کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد.

تبصره ـ در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارایه شود.

ماده۴ـ کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر هستند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام کنند.

ماده۵ ـ در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آیین‌نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی کند، از مزایای این آیین‌نامه محروم خواهد شد.

بند(۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.