حسابان وب

تصويب نامه۱۱۲۱۳۵/ت۴۵۰۴۷هـ مورخ۸۹/۵/۲۳(الحاق تبصره(۴)به ماده(۱۹)آيين‌نامه اجرايي ماده(۴۶)قانون محاسبات عمومي كشورمصوب۱۳۶۶)

0 1,216

حصین حاسب

هيئت وزيران در جلسه ۱۷/۵/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۷۶۸۷۷/۱۵۰۰/۵۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۹ وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصويب نمود: متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ، موضوع تصويبنامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ الحاق مي‌گردد:

تبصره ۴ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است درصورت صلاحديد نمونه‌هاي اوراق موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده را براي نگهداري در محيط و شرايط مناسب با رعايت ترتيبات لازم به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انتقال دهد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.