محل تبلیغ شما

مرور رده

بخشنامه تامين اجتماعي

بخشنامه ۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶(دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری)

بموجب بخشنامه 5030/99/3113 مورخ 1399/7/16 سازمان تامین اجتماعی ، دستورالعمل نحوه ارائه شماره حساب بانکي مستمری بگیران به صورت غیرحضوری اعلام شد.

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۹/۹۷۲۷ مورخ ۹۹/۷/۲۹ (مبلغ حق مسکن اضافه شده و باید حق بیمه آن پرداخت گردد)

باتوجه به تصویب هیئت دولت مبنی بر افزایش حق مسکن از تیر ماه 1399 ،  سازمان تامین اجتماعی در قسمت اطلاع رسانی درگاه پرداخت لیست بیمه ، اعلام کرده باید در ستون مزایای ماهانه  مبلغ حق…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ مورخ ۹۹/۷/۱۹( معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفرکارگر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 5000/99/1535 مورخ99/5/9 (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر) را اینجا ببینید. بموجب بخشنامه فوق ،…

نامه شماره ۱۷۶۰۸ مورخ ۹۹/۲/۲۷ (موافقت با معرفی نماینده برای حضور درهیات های بدوی وتجدیدنظرتشخیص مطالبات)

درخواست انتخاب و معرفی نماینده ازمراجع غیرازسازمان تامین اجتماعی برای حضور درهیات های بدوی وتجدیدنظرتشخیص مطالبات ازسازمان مذکور مورد موافقت و جهت اجرا به وزارت تعاون ، کار و رفاه…

بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۵/۷(تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان…

دستورالعمل شماره 5000/99/517 مورخ 1399/05/07 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان کارگاهی منتشر شد.…