محل تبلیغ شما

کلیه کارگران مشمول مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار می باشند 

0 323

هوفر

مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار است.

این مصوبه شامل همه اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و کارگران دارای قرارداد کار نامحدود، محدود و یا کار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود.
محل تبلیغ شما

بدیهی است کارگران پاره وقت یا ساعتی  نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی کار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.
 و بطور کلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.