محل تبلیغ شما

صدور اجرائيه نسبت به چك بلامحل با توجه به قانون اصلاحي جديد چك

0 1,584

هوفر

بموجب مکاتبه اخیر ، آغاز ثبت درخواست صدور اجرائيه نسبت به چك بلامحل با توجه به قانون اصلاحي جديد چك از طريق دفاتر خدمات قضايی اعلام شد.


محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.