نرم افزارحسابداری صدگان

فرم گواهي نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم

0 8,988

حسابداراپ

بموجب تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون ماليات هاي مستقيم انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.


پندار سیستم

جهت دريافت فرم گواهي نقل و انتقال سهام موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم اينجا كليك كنيد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.