نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ ک مورخ ۹۰/۸/۲۱(آيين نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)

0 4,498

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

تصویب نامه ۵۵۲۸۹/۱۳۶۱۵۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵(ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) را اینجا ببینید.


وزارت امور اقتصاد و دارايي – وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 وزيران عضو کارگروه تجارت الکترونيکي در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۱۷۳۲/ت۳۲۵۶۵ هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آيين نامه نحوه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت را به شرح زير تصويب نمودند :

.

 

آيين نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 

ماده ۱- اصطلاحات زير در اين تصويب نامه ، در معاني مشروح مربوط به کار مي روند :

الف : سامانه تدارکات الکترونيکي دولت : سيستم انجام معاملات دستگاههاي اجرايي ( مناقصه و مزايده ) در بستر وب که در آن کليه مراحل مناقصه ( درخواست خريد تا پرداخت وجه ) و مزايده ( ثبت تا دريافت وجه ) انجام مي شود . سامانه ياد شده در اين تصويب نامه به اختصار ( ستاد ) ناميده مي شود .

پندار سیستم

ب: تأمين کننده : شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز قانوني ( حسب مورد ) که در ستاد ، کالا ، خدمات با اموال غير منقول خود را جهت فروش به خريداران ارايه مي کند .

ج: مزايده گر : شخصي حقيقي يا حقوقي که پس از ثبت نام در سامانه ، اسناد مزايده را دريافت و در آن شرکت کند .

د: اقلام قابل معامله : کليه اموال منقول و غير منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهاي اجرايي .

ماده ۲- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند ( ب ) ماده ( ۱ ) قانون برگزاري مناقصات موظفند با اعلام مديريت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضاي الکترونيکي و با رعايت مقررات مربوط ، کليه مراحل مناقصه يا مزايده را از طريق ستاد انجام دهند .

ماده  ۳ – دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه براي انجام معاملات بالاي ( ۱۰ ) درصد سقف تعيين شده براي معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طريق ستادمي باشند .

ماده ۴- تأمين کنندگان بايد قبل از عضويت در ستاد نسبت به اخذ ايران کد براي کالاها و خدمات مربوط اقدام نمايند .

ماده ۵- دستگاههاي اجرايي موظفند کارکنان مرتبط با فرآيند خريد از قبيل کارپرداز ، مقام تشخيص ، انباردار ، ذيحساب و عامل ذيحساب را پس از اعلام مديريت ستاد جهت شرکت در دوره هاي آموزشي معرفي نمايند .

ماده ۶- معاملات محرمانه از شمول اين تصويب نامه مستثني و يا رعايت مقررات مربوطه انجام مي شود .

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به تأييد  مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

محمد رضا رحيمي

 معاون اول رئيس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.