نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۵۳۱ مورخ ۹۰/۴/۴(شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي حمل و نقل عمومي مسافري)

0 3,721

حسابداراپ

نظر به اينکه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادي كه به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طريق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از درون شهري و برون شهري) اشتغال دارند، سؤالاتي مطرح گرديده است، لذا به منظور اجراي صحيح قانون و همچنين اتخاذ رويه واحد براي مؤديان و ادارات امور مالياتي مقرر مي‌دارد:

۱- از آنجاييكه وفق مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي به صورت كلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد؛ لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري از طريق انعقاد قرارداد نيز مشمول مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

توضیح سایت: برای این بند رای دیوان عدالت اداری صادر شده که اینجا قابل دسترسی است.

۲- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور (اعم از اينكه با قرارداد يا بدون قرارداد باشد) با وسائل نقليه زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي مشمول عوارض موضوع بند «الف» ماده (۴۳) قانون فوق الذكر مي‌باشد، بنابراين اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مكلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود.

پندار سیستم

لازم به ذکر است، در مواردي که فعالان اقتصادي مطابق قراردادهاي منعقده صرفاً وظيفه برنامه ريزي و مديريت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مديريت حمل و نقل نمايند (به عبارتي درآمد تحصيلي آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد) در اين صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافيت موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون نخواهد بود.


محمد قاسم پناهي

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.