حسابان وب

بخشنامه ۵۵۷۳۱/۲۱۰ مورخ ۸۸/۶/۷ (قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰)

0 998
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست تصوير ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ که در تاريخ ۲۷/۳/۸۸ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۸/۴/۸۸ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده ودر روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۵۳ مورخ ۳۱/۴/۸۸ درج گرديده است، به شرح ذيل جهت اطلاع وبهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:

فینتو

ماده واحده – در ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ پس از عبارت «ومراکز آموزش عالي غيرانتفاعي» عبارت «ومهدهاي کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها» اضافه مي شود.

محمدقاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.