حسابان وب

بخشنامه ۵۲۳۲۱مورخ۸۸/۵/۶(متن اصلاحي بند(۱۲)ماده(۱۲)ماليات برارزش افزوده)

0 1,375
آکادمی محسن قاسمی

تصوير ابلاغيه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ رياست محترم جمهوري در خصوص ابلاغ متن اصلاحي بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده (معافيت «خدمات حمل ونقل عمومي مسافري درون وبرون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي») موضوع نامه شماره ۱۳۳۲۲/۹۵ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ رياست محترم جمهوري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع واقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

(بخشنامه مرتبط)

——————————————————————————————————————————————-

شماره: ۵۸۷۸۶

تاريخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

وزارت امور اقتصادي ودارايي

پيرو ابلاغيه قانون ماليات بر ارزش افزوده به شماره ۳۹۷۵۴ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷، به پيوست تصوير نامه شماره ۱۳۳۲۲/۹۵ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي در خصوص متن اصلاحي بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون فوق الذکر، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

محمود احمدي نژاد

فینتو

رئيس جمهور

———————————————————————————————————————————————-

شماره: ۱۳۳۲۲/۹۵

تاريخ: ۱۶/۰۳/۱۳۸۸

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه هاي شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و شماره ۲۸۵۹۲/۳۸۱۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ وپيرو نامه شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ بدينوسيله متن اصلاحي بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي ابلاغ مي گردد.

۱۲- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون شهري و برون شهري، جاده اي،ريلي،هوايي و دريايي.

علي لاريجاني

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.