محل تبلیغ شما

مرور برچسب

مالیات حق مسکن و خوار بار و حق اولاد

اعلام نظردرخصوص عدم شمول مالیات حقوق نسبت به حق مسکن و خوار بار و حق اولاد

توضیح سایت تازه های حسابداری: نامه شماره 103/1/1978 مورخ1400/3/17(موارد معاف و مشمول مالیات حقوق) را اینجا ببنید. نامه مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ مدیر حسابرسی مالیات شهرستان نجف آباددر…