محل تبلیغ شما

مرور برچسب

زیان انباشته

زیان انباشته «۴ هزار میلیاردی»

بازرس قانونی شرکت تاکید کرده که نتایج عملیات شرکت های سرمایه پذیر "رنو پارس" و ونیراتو (مستقر در ونزوئلا) جمعا به بهای تمام شده 1 هزار و 415 میلیارد ریال، طی سالهای اخیر منجر به…