مرور رده

مجامع بين المللي حسابداري

هشدار درباره حملات سایبری

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) به تازگی گزارشی با عنوان «دیدگاههای حسابرسی: امنیت سایبری» را منتشر کرده است که دیدگاههای جمع اوری شده حسابرسان شش موسسه بزرگ…