دادنامه ۱۰۳۵۳ مورخ۱۴۰۰/۲/۳(ابطال بخشنامه شماره٧٢/ ٩٩ /٢١٠مورخ٢٠/ ١٠/ ٩٩سازمان امور مالیاتی)

0 840

هوفر

 بخشنامه شماره ٧٢ / ٩٩ / ٢١٠ مورخ ٢٠ / ١٠ / ٩٩ سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

حسابان وب

 حق واگذاری ناظر بر املاک تجاری است و مشمول کاربری اداری ، صنعتی و آموزشی نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.