محل تبلیغ شما

پرسش پاسخ بیمه ای در خصوص نرخ بازنشستگی دردوره دریافت بیمه بیکاری

0 305

هوفر

آیا دریافت بیمه بیکاری در دو سال آخر منتهی به بازنسشتگی در میانگین مستمری بازنشستگی تاثیر گذار است؟

دوران استفاده از بیمه بیکاری در محاسبه بازنشستگی لحاظ نمی شود و بعبارتی آخرین دو سال کاری وی مد نظر قرار می گیرد.
محل تبلیغ شما

بعنوان مثال اگر فرد در خرداد سال ۹۹ بازنشسته شده است و ۳۰ سال سابقه وی پر شده است، و از اردیبهشت ۹۶ مقرری بیمه بیکاری می گرفته، دو سال آخر بیمه پردازی وی تیر ۹۷ الی خرداد ۹۹ خواهد بود که در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده است.
چون این دو سال مقرری بیمه بیکاری می گرفته، مبنای محاسبه مستمری این دو سال نخواهد بود و دو سال آخر کاری وی مبنای برقراری بازنشستگی خواهد بود یعنی از تاریخ اردیبهشت ۹۵ لغایت فروردین ۹۷
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.