محل تبلیغ شما

درخواست تمدید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹

0 7,180

هوفر

دولت به جاي فشار مالياتي بر مغازه‌هاي شناسنامه‌دار که ماليات آن‌ها مشخص است، بايد در پي فرار مالياتي باشد. بايد در شرايط رکود فعلي به کسبه توجه ويژه کرد. در يک سال و نيم گذشته به دليل محدوديت هاي ضد کرونايي و مصوبات ستاد ملي کرونا اکثر صنوف مغازه هاي خود را بسته اند؛ ولي هزينه ها، ماليات و بيمه ها همچنان پابرجاست.

محل تبلیغ شما

ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اينکه دولت بايد بصورت شفاف اعلام کند که اصناف نبايد نگران باشند و معافيت هاي مالياتي را اعمال نمايد، گفت: هيچ دليلي براي دريافت ماليات با شيوه ها و اعداد و ارقام سال هاي گذشته وجود ندارد و قطعا بايد شاهد کاهش دريافت ماليات از کسبه و اختصاص معافيت ها براي برخي صنوف باشيم.

درستي با اشاره به زمان تسليم اظهار نامه هاي مالياتي عملکرد سال ۹۹ مشاغل تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، بيان داشت: بيش از ۳ ميليون واحد صنفي در کشور با مشکلات زيادي درگير هستند. تعطيلي ها، افزايش هزينه ها و نبود درآمد روزهاي سختي را براي اصناف رقم زده است و مکررا در جلسات و مکاتبات به معاونت اقتصادي رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور مالياتي درخواست تمديد مهلت تسليم اظهارنامه عملکرد سال ۹۹ را تا پايان شهريور ماه را اعلام نموديم.

نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي با بيان اينکه از بهمن ۹۸ وضعيت کرونا وجود داشته و مشکلات عديده اي در بعد اقتصادي گريبان اصناف را گرفته است، گفت: صنوف کشور داراي شناسنامه مالياتي هستند و همواره نيز ماليات خود را پرداخت نموده اند، اما متاسفانه شاهد هستيم برخي با رقم هاي قابل توجه فرار مالياتي دارند و سازمان بايد به جاي فشار بر کسبه، با توان مضاعف نسبت به شناسايي و دريافت ماليات از آنها اقدام نمايد. همچنين شايسته است مديران سازمان امور مالياتي در رسيدگي به پرونده هاي موديان نجيب و متعهد صنفي، نهايت تکريم را لحاظ نمايند.

ابراهيم درستي در پايان در خصوص شرايط توافق مالياتي تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اصناف و سازمان امور مالياتي براي عملکرد سال ۹۹، اظهار کرد: جلساتي در اين خصوص با سازمان امور مالياتي برگزار نموده ايم و مجدانه در اين جلسات عنوان کرديم که امسال با توجه به شرايط سخت اقتصادي صنوف، سازمان مالياتي مودياني که تا ۷۰ برابر معافيت مالياتي درآمد داشته اند را شامل بهرمندي از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م نمايد.

وي افزود: در سال گذشته هم براي عملکرد سال ۹۸ توافق ما با سازمان شامل مودياني بود که ۶۰ برابر معافيت مالياتي درآمد داشته اند، ولي متاسفانه به دليل محدوديت زماني امکان دريافت مجوز لازم توسط سازمان مقدور نشد. قطعا امسال سازمان امور مالياتي زمان کافي براي دريافت مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در اين خصوص را خواهد داشت. چراکه کمتر از ۷۰ برابر معافيت ها با توجه به تورم و افزايش هزينه ها براي اصناف امتيازي محسوب نميگردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.