درخواست از مدیریت بانک ملی برای آمادگی وصول مالیات عملکرد ۱۳۹۹

0 389

هوفر

سازمان امورمالیاتی از مدیریت بانک ملی برای آمادگی وصول مالیات عملکرد ۱۳۹۹ ، درخواست تعیین شعب و ساعت کارکرد.

نتیجه گیری تازه های حسابداری:

حسابان وب

۱- احتمال تمدید ارسال اظهارنامه مشاغل تقریبا منتفی است.
۲- عدم تمدید اظهارنامه مشاغل ، قابل تعمیم به اظهاراشخاص حقوقی نیز می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.