محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۷۰/۱۴۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲(دستورالعمل فناوری دریافت بر خط اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی)

0 722

هوفر

سازمان امورمالیاتی ، دستورالعمل فناوری دریافت بر خط اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) راابلاغ کرد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.