محل تبلیغ شما

نامه شماره ۲۳۵/۱۰/۲۵ مورخ۱۴۰۰/۲/۵(تقلیل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد)

0 336

هوفر

نحوه تقلیل زیان انباشته از طریق  کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.