محل تبلیغ شما

درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹

0 278

هوفر

 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشرکرد.

 در سال ۱۳۹۹،  مجموع درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه مصوب، ۱۰۷ درصد محقق شده است.
محل تبلیغ شما

 درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال مزبور ، حدود ۵.۸ درصد بوده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.