محل تبلیغ شما

جدول محاسبه حق بیمه اختیاری انواع صنوف و خویش فرما و زنان خانه دار در سال ۱۴۰۰

0 2,030

هوفر

جدول محاسبه حق بیمه اختیاری انواع صنوف و خویش فرما و زنان خانه دار در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر شد.

محل تبلیغ شما

مشخصات انواع بیمه های تامین اجتماعی و مبلغ حق بیمه قابل پرداخت در سال ۱۴۰۰ باتوجه به مصوبه تعیین دستمزد سال جاری بدین شرح می باشد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.