محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷( نحوه شمول مالیات شرکت های تعاونی)

0 721

هوفر

مطابق با بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی ، صرفاً درامدهای شرکت های تعاونی طبق اساسنامه مشمول معافیت مالیاتی است و سایر درآمدها مطابق مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.