محل تبلیغ شما

نامه شماره۱۰۶/۶۲۲۱۱ مورخ۹۹/۱۲/۱۰(لغو معافیت مالیاتی حقوق منطقه آزاد، طبق رای دیوان عدالت اداری)

0 417

هوفر

بموجب نامه فوق ، لغو معافیت مالیاتی حقوق منطقه آزاد، طبق رای دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۳ سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

 توضیح اینکه فقط مناطق یاد شده در اطلاعیه  مشمول این مورد هستند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.