نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

LC ریالی

اعتبار اسنادی «LC» چیست؟

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده…

ضوابط جدید گشایش LC ریالی

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی ریالی، از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ ال‌سی از طریق سامانه پیام‌رسانی…