نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

LC داخلی

اعتبار اسنادی «LC» چیست؟

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده…

عدم بازگشایی LC داخلی

  دبیر انجمن قطعه‌سازان از عدم بازگشایی LC  داخلی خبر داد و گفت که با وجود قول‌های داده شده مبنی بر فعال‌سازی LC‌های داخلی، این اقدام عملی نشده است و در صورتی که این امر عملی شود…